Stanisław Olesiejuk

Dosyć pokaźnych rozmiarów album prezentujący prace plastyczne Stanisława Olesiejuka. I choć książka jest duża, to prezentowane w niej rysunki, linoryty, obrazy i grafiki są raczej niewielkie i dzięki temu na jednej stronie jest ich kilka. O ile rysunki wykonywane przeważnie węglem, ołówkiem, długopisem czy kredką przedstawiają pejzaże, portrety oraz niektóre obiekty architektury krajobrazu, o tyle obrazy wykonane farbami olejnymi na płótnie, pastelami i gwaszem prezentują wrażliwemu odbiorcy współczesnych sztuk plastycznych przeważnie rozległe abstrakcyjne przestrzenie i różnorodne figury w nich usytuowane. Z pozoru wydawać by się mogło, że podpisy umieszczone przez autora tych dzieł pod spodem każdego z nich sugerować mogą jednoznaczny sposób ich interpretacji. Tak jednak nie jest, gdyż niebywała różnorodność i bogactwo asocjacji i odniesień do rzeczywistości końca XX i początku XXI wieku jest w prezentowanych pracach tak wielkie, iż angażuje, rzec by można bez reszty wyobraźnię widza i pochłania całą jego wymagającą twórczej postawy wobec dzieła uwagę. Twórczość Stanisława Olesiejuka ma, bowiem bardzo wizualny i sugestywny zarazem charakter i styl. Na dodatek autor stworzył także kilka „Przestrzeni metafizycznych”, pozwalając widzowi na dokonywanie także i na kanwie tych obrazów licznych konstatacji, konstruktywnych przemyśleń i refleksji.

Album zawiera 134 reprodukcje pochodzące z sześciu wyodrębnionych okresów twórczości wybitnego artysty plastyka. Przeglądając tę bardzo ciekawą pracę, możemy zaznajomić się również z interesującą biografią twórczą Stanisława Olesiejuka oraz z osiągnięciami w zakresie sztuk plastycznych trwającymi przez czterdzieści lat jego pracy artystycznej.

Marek Biegalski

 

Comments are closed.