o Autorce

Elwira Worzała – autorka książek, artykułów, poezji. Wydała monografie dokumentujące i popularyzujące twórczość artystyczną Stanisława Olesiejuka (2010 r.), Mieczysławy Piaseckiej (2014 r.), Józefa Semmerlinga (2017 r.). Jest autorką artykułów biograficznych gdyńskich artystek – malarki i śpiewaczki operowej: Zofia Orczyńska „Zocha” (2016 r.) i  Ewa Mikulska – 25 lat pracy artystycznej (2017 r.), które ukazały się w Roczniku Gdyńskim. Wydała Perły Gdyni (2011 r.), prezentując 21 obiektów i miejsc szczególnie ważnych, wartościowych i pięknych w Gdyni, a także Spedrapid. Nestor polskiej spedycji (2011 r.). W 2012 r. wydała monografię poświęconą harcerstwu oraz TRENY Jana Kochanowskiego z interpretacją artystyczną Stanisława Olesiejuka. W 2015 r. drukiem ukazał się debiutancki tomik poetycki Iluminacje poetyckie, w którym autorka wyraża subiektywne refleksje na temat życia, przemijania, egzystencji.

Album Perły Gdyni otrzymał główną nagrodę w 2011 r. na Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej COSTERINA.

TRENY – INTERPRETACJE ARTYSTYCZNE – JAN KOCHANOWSKI, STANISŁAW OLESIEJUK wyróżnienie na XIV Targach Książki COSTERINA 2013

Związek Harcerstwa Polskiego w Rumi – książka nominowana do nagrody Gryfa Literackiego 2013

Humanistka. Animatorka kultury i sztuki. Prezes Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, członkini Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Towarzystwa Miłośników Gdyni oraz Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. Doradca metodyczny w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku.

Biogram pisarki znajduje się w: Encyklopedii Gdyni, Encyklopedii Hübnera, Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej – Oxford Encyklopedii.

Comments are closed.